Sint-Laurentiuskerk of Grote Kerk

Sint-Laurentiuskerk of Grote Kerk

Gallery Leads  

De Sint-Laurentiuskerk op de markt van Lokeren dateert uit de jaren 1720 en staat vooral bekend om haar schitterend interieur. Pronkstuk daarvan zijn het orgel, de rococopreekstoel en de Grote Biechtstoel. De kerktoren staat bij de Lokeraars bekend als de peperbus. In de toren vind je het beiaardmuseum.

Vanuit het pittoreske Torenstraatje heeft men een uniek zicht op de St-Laurentiustoren  (1726).
De toren is de bewaarplaats van de beiaard, waar stadsbeiaardier Tom Van Peer iedere woensdag van 11 tot 12 uur de 49 beiaardklokken (1956) bespeelt.

De Sint – Laurentiuskerk van Lokeren heeft een hoge merkwaardige toren. (Ook wel eens de peperbus genoemd). Het geheel zoals wij het nu kennen dateert uit de XVIIIe eeuw. In 1719 brandde de kerk af d.w.z. dat de toren en het dak verbrandden. Zelfs de klokken smolten. De muren en het gewelf waren ongeschonden.
Onmiddellijk werd aan de wederopbouw gedacht. Meestermetsers en meester-timmermannen vonden dat de toren zo zeer beschadigd was dat ze het gewicht van de klokken niet meer kon dragen. Ze vonden het raadzaam dat de toren voor de kerk kwam te staan. Pieter De Smet mogen we als architect van de kerk beschouwen alhoewel de toren alleen van hem is.
Door het groeiend aantal inwoners werd er bijgebouwd en verbouwd. Zo is tussen 1670 en 1686 de kerk geleidelijk helemaal vergroot en veranderd. Ze is ook van stijl veranderd. Wie de eigenlijke architect van al die verbouwingen is weten we niet. De toren heeft ook geheel andere kenmerken in stijl en versiering dan de kerk. De toren zelf dateert uit 1720 -1725.
Iemand die aandachtig de kerk bezoekt zal al de stadia van het groeiproces opmerken. De toren is  het symbool van de trots en de macht van de “parochie’’.
Zij is ongeveer 60 m. hoog en bestaat uit  3 delen. De 2 onderste delen zijn vierkantig en groter dan het  bovenste. Het bovenste deel is kleiner en lijkt wat ronder. Binnenin bevinden zich de kleine klokjes van de beiaard. Zij zorgen voor de hoge en midden tonen. Onderaan bevindt zich het klavier, dat met talrijke ijzeren draden en kabeltjes verbonden is met de klokken. In het middelste deel bevinden zich de zware klokken, die zorgen voor de lage tonen. Wij horen de klank langsheen de talrijke galmgaten  in de toren. Op het middelste deel zien we ook dat er vier uurwerken zijn, één aan elke zijde van de toren.
Binnenin heeft de Sint Laurentiuskerk ook merkwaardige bezienswaardigheden. Heel mooi om te zien is de predikstoel, een van de mooiste van ons land. Verder de doopvont, de glasramen, de biechtstoel en het orgel.

Centraal gelegen - Vele parkings in de onmiddelijke nabijheid.

GPS: 51.104179, 3.991958

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events

Winkels in de kijker